Om Labpartner

Labpartner IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Elverum, Trysil og Åmot sitt eierskap er gjennom SØIR, Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap.

Labpartner er akkreditert av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025.
Les mer om Norsk Akkreditering.

Laboratoriet drives etter markedsprinsipper og mottar ikke støtte fra sine eierkommuner. Det er i dag fire ansatte.

Labpartner holder til i trivelige lokaler i Elverum.

Tjenester
  • Vi utfører laboratorietjenester for bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner.
  • Vi utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann, næringsmidler og miljøprøver.
  • Vi er en partner for kunden i planlegging, prøvetaking, tolking av analyseresultater og dokumentasjon av kvalitet.
  • Vi har lang erfaring med analyser og vurdering av analyseresultater.
  • Vi yter god service, høy fleksibilitet, er lett tilgjengelige og er konkurransedyktige.
  • Vi er totalleverandør av analyser.
  • Analyser vi ikke kan utføre selv videreformidler vi til godkjente underleverandører.
Akkreditering

Labpartner er akkreditert for
P16 Mikrobiologisk analyse
P12 Kjemisk analyse

Se oversikt over alle akkrediterte analyser