Slam / kompost / jord / avløpsvann

Kjemiske analyser

 

Mikrobiologiske analyser

Slam
pH (surhetsgrad)
Nitrogen (Kjeldahl - N)
Totalt fosfor
Tungmetaller

Avløp
Totalt fosfor
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Suspendert stoff
Total nitrogen
Totalt fett og oljer

 

Salmonella
Termotolerante kolif. bakterier

Her har vi samlet et utvalg av de mest vanlige analysene som utføres hos Labpartner og våre samarbeidspartnere.

For eventuelle andre analyser ta kontakt med laboratoriet.

 Se en utvidet oversikt over analysetilbudet referanse til metoder her