Mikrobiologi / kjemi vann

Mikrobiologiske analyser

 

Fysikalske/Kjemiske analyser

Kimtall (dyrkbare mikroorg.)
Koliforme bakterier
E. coli
Intestinale enterokokker
Clostridium perfringens
Pseudomonas aeruginosa

Legionella

 

pH (surhetsgrad)
Turbiditet (partikkelinnhold)
Konduktivitet (ledningsevne)
Fargetall

Ammonium
Metaller
Hardhet
Radon

 
Her har vi samlet et utvalg av de mest vanlige analysene som utføres hos Labpartner og våre samarbeidspartnere.

For eventuelle andre analyser, ta kontakt med laboratoriet.

 Se en utvidet oversikt over analysetilbudet med referanse til metoder her